Nyhetsarkiv

Foto: Genmab

Ukens aksjetips Danmark

25. feb 2020

Se sendingen Ukens aksjetips Danmark med analytiker David Östblad. Vi får en gjennomgang av det danske markedet, modellporteføljen, Holde-deg-unna-porteføjen og ukens danske tradingideer med bl.a. Genmab.

Les mer
Foto: Lindab International/Kungsangen

Ukens aksjetips Sverige

24. feb 2020

Se sendingen Ukens aksjetips Sverige med analytiker Lars-Göran Westerberg. Vi får en gjennomgang av det svenske markedet, modellporteføljen og ukens svenske tradingideer, med bl.a. Lindab International.

Les mer
Foto: SpareBank 1 SMN/Hovedkontor

Opp, opp, opp - tre aksjer i stigende trender

21. feb 2020

«The trend is your friend» er et vanlig brukt uttrykk innen teknisk aksjeanalyse. Stigende trender indikerer at selskaper er inne i en positiv utvikling. Her er tre aksjer som ligger godt plassert, bl.a. SpareBank 1 SMN.

Les mer hos e24+ her

Foto: Investtech/Geir Linløkken

Ukens aksjetips Norge

21. feb 2020

Se sendingen Ukens aksjetips Norge med forskningssjef Geir Linløkken. Vi får en gjennomgang av markedet, modellporteføljen, holde-deg-unna-porteføljen og ukens norske tradingideer, og ser på ny forskning på trender.

Les mer
Foto: DNB

Modellporteføljer og Tradingideer oppdatert

21. feb 2020

Vi gjør ingen endringer i modellporteføljen denne uken. I Holde-deg-unna-porteføljen gjør vi ett bytte. For flere tips til aktuelle kjøpskandidater, se Tradingidéer, med bl.a. DNB.

Les mer
Foto: Sydbank

Norden topp 10 - 2020, uke 8

20. feb 2020

Torsdag 20. februar er det tre nye aksjer i Norden topp 10, bl.a. danske Sydbank. Listen egner seg godt for investorer med en investeringshorisont på 1-6 måneder.

Les mer

Foto: Ambu/HQ i Ballerup

Ukens aksjetips Danmark

18. feb 2020

Se sendingen Ukens aksjetips Danmark med analytiker David Östblad. Vi får en gjennomgang av det danske markedet, modellporteføljen, Holde-deg-unna-porteføjen og ukens danske tradingideer med bl.a. Ambu.

Les mer
 

Ny innsiderapport: Innsidekjøp etter fall på resultat

17. feb 2020

Flere innsidere har kjøpt aksjer etter fall på resultat, noe som gjør aksjene maksimalt positive på innsidehandler.

Les mer
Foto: Camurus

Ukens aksjetips Sverige

17. feb 2020

Se sendingen Ukens aksjetips Sverige med analytiker Lars-Göran Westerberg. Vi får en gjennomgang av det svenske markedet, modellporteføljen og ukens svenske tradingideer, med bl.a. Camurus.

Les mer

Foto: Investtech

Sterke kjøpssignaler i disse tre aksjene

14. feb 2020

På Oslo Børs er det nå 11 aksjer som har gitt kjøpssignal ved brudd opp på stigende trendkanal, og som alle bør kjøpes ifølge Investtechs forskning. Vi ser på tre av disse.

Les mer
Foto: Investtech/Geir Linløkken

Ukens aksjetips Norge

14. feb 2020

Se sendingen Ukens aksjetips Norge med forskningssjef Geir Linløkken. Vi får en gjennomgang av markedet, modellporteføljen, holde-deg-unna-porteføljen og ukens norske tradingideer, og ser på ny forskning på trender.

Les mer
Foto: Storebrand

Modellporteføljer og Tradingideer oppdatert

14. feb 2020

Vi gjør ett bytte i modellporteføljen denne uken og tar ut Storebrand. I Holde-deg-unna-porteføljen gjør vi også ett bytte. For flere tips til aktuelle kjøpskandidater, se Tradingidéer.

Les mer

Foto: Investtech/Espen Grønstad

Norden topp 10 - 2020, uke 7

13. feb 2020

Torsdag 13. februar er det ni nye aksjer i Norden topp 10. Listen egner seg godt for investorer med en investeringshorisont på 1-6 måneder.

Les mer
Foto: Investtech

Ny forskning: Meravkastning etter brudd opp fra stigende trend

12. feb 2020

Ny forskning fra Investtech viser at aksjer som har brutt opp fra stigende trender på mellomlang sikt, har steget gjennomsnittlig 5,9 prosent i løpet av tre måneder. Forskningsresultatene bekrefter i stor grad teknisk analyse-teori, som sier at brudd opp fra stigende trender gir økt stigningstakt.

Les mer
Foto: Netcompany

Ukens aksjetips Danmark

12. feb 2020

Se sendingen Ukens aksjetips Danmark med analytiker David Östblad. Vi får en gjennomgang av det danske markedet, modellporteføljen, Holde-deg-unna-porteføjen og ukens danske tradingideer med bl.a. Netcompany.

Les mer

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK