Vælg dit analyseabonnement:

  Investor Trader Professional Institutional
Analyse af alle aktier på OMX Københavns-børsen tick tick tick tick
Dagens case tick tick tick tick
Konkrete købs- og salgssignaler tick tick tick tick
Kursvarsling tick tick tick tick
Top50-rangering tick tick tick tick
Mine porteføljer tick tick tick tick
Modelportefølje tick tick tick tick
Mellemlange og langsigtede grafer tick tick tick tick
Kortsigtede grafer og analyser   tick tick tick
Tradingidéer   tick tick tick
Hold-dig-fra-portefølje   tick tick tick
Morgenrapport   tick tick tick
Candle sticks   tick tick tick
Trendsignaler   tick tick tick
Pivotpunkter   tick tick tick
Mine aktier   tick tick tick
Totalanalyse     tick tick
Handelsmuligheder     tick tick
Rangering af signaler     tick tick
Aktieudvælgelse     tick tick
Hausseindekser     tick tick
Sæsonvariationer     tick tick
Sammenlign aktier     tick tick
Tidlig varsling     tick tick
Grafisk visning af ranglister     tick tick
Finansielle nøgletal     tick tick
Egendefinerede universer       tick
Fleksible selektionskriterier       tick
Alarmer       tick
Alle 29.000 aktier, råvarer og valuta       tick
Personlig kunderådgiver for tekniske spørgsmål       tick
 
Pris pr år ved 12 måneders abonnement: DKK 2 290 DKK 4 490 DKK 11 590 DKK 30 000
(Abonnement privat)  Bestil Bestil Bestil Bestil

Gode resultater med Investtechs analyser

  • Uafhængige og objektive analyser
  • Konkrete købs- og salgssignaler
  • Klare anbefalinger
  • Dokumentation gennem forskning og rapporter
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK