Trendbibelen

Algoritme for identifikation af trender

Investtech har udviklet automatiske algoritmer for trendidentifikation. Disse finder for hver dag frem til den "bedste" trend i grafen, når blandt andet trendens tæthed, afvigelse fra regressionslinje og antal punkter nær gulv og tag indgår som kriterier.

Algoritme for identifikation af trender

I gamle dage, som også er beskrevet i Investtechs bog om Teknisk aktieanalyse, foretog man visuel teknisk analyse manuelt: "For at identificere en trend, må man studere kursbevægelserne. Kursen bevæger sig sjældent i en ret linje, men er nærmere som en serie med toppe og bunde. Hvis man kan trække en ret linje gennem to eller flere stigende bunde, har man støttelinjen i en stigende trend - se figur 1. Derefter trækker man en linje parallelt med støttelinjen gennem de stigende toppe. Denne linje kaldes trendens modstandslinje, og støtte- og modstandslinjen udgør tilsammen trenden - se figur 2.

Figur 1. Støttelinjen i en stigende trend.

Figur 2. Stigende trend med støttelinje og modstandslinje.

Tilsvarende har man en faldende trend, hvis man kan trække en ret linje gennem to eller flere faldende toppe og tilpasse en parallel linje til denne gennem faldende bunde.

Mange investorer identificerer fortsat trender ved at studere grafer og tegne trendlinjer ind i hånden. En sådan metode har den svaghed, at den er subjektiv, således at man ofte kun vil se de trender, man ønsker at se, og som måske passer med ens egne underbevidste preferencer. Den er også meget tidskrævende.

Nu findes der imidlertid gode værktøjer til en sådan analyse. Investtech har udviklet automatiske algoritmer for trendidentifikation. Disse finder for hver dag frem til den "bedste" trend i grafen, når blandt andet trendens tæthed, afvigelse fra regressionslinje og antal punkter nær gulv og tag indgår som kriterier. I en Investtech-graf på mellemlangt sigt, med 18 måneders historik, vurderes der cirka 80.000 forskellige trendalternativer hver dag. Hver af disse tilordnes en score, og den med højeste score bliver valgt.

Figur 3: Ofte kan det være vanskeligt at se, om en aktie ligger i en stigende, sidelæns eller faldende trend, og om en trendkanal er brudt eller ej. Det er nyttigt at have et værktøj, der finder frem til dette baseret på objektive matematiske kriterier.

Figur 4. Eksempel på stigende trend identificeret af Investtechs systemer. Marine Harvest i februar 2016. Aktien ligger inde i en stigende trendkanal, har givet købssignal fra stigende trend og indikeres at stige videre.

 

Trendbibelen er skrevet af Investtechs forskningschef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bag Trendbibelen består af seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbejdet med forskning inden for adfærdsbaseret finans og teknisk og kvantitativ aktieanalyse siden 1997. Virksomheden har udviklet et analysesystem, der blandt andet identificerer trender, støtte og modstand, formationer og volumenmønstre i aktiekurser, og giver købs- og salgsanbefalinger baseret på dette. Investtech gør udstrakt brug af avancerede matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserede abonnementstjenester.

Mere om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK