Trendbibelen

Investtechs analysekoncept

Investtech bygger på etableret teori inden for teknisk analyse og har værktøjer, der er enkle at bruge. Gennem udstrakt brug af kvantitative metoder besidder virksomheden en omfattende forskning vedrørende, hvordan signalerne har virket over tid. Investtech har solgt abonnement på tekniske analyser siden 1997.

Investtechs analysekoncept

Teori: Teknisk analyse er en gren inden for finansiel analyse af børsnoterede værdipapirer. Hovedprincippet er, at man kan forstå, hvordan køberne og sælgerne på markedet tænker i dag ved at se på, hvilke kursbevægelser de har været igennem den sidste tid. Man kan se, om købsinteressen er stigende, eller om det er salgsinteressen, der er stigende. Af det kan man også udlede, hvad markedsaktørerne vil gøre i morgen. Ved selv at gøre dette i dag, kan man købe aktier, som vil stige, og sælge aktier, som vil falde.

Der er skrevet mange hundrede bøger om emnet, og specielt i USA har teknisk analyse været en etableret og accepteret analyseform i flere årtier. Teorien, der er udviklet, bygger på forståelsen af menneskelig adfærd, men tager også elementer med fra bedriftsøkonomisk udvikling.

Teorien siger for eksempel, at en aktie i en stigende trend skal fortsætte med at stige. Dette begrundes med, at bedriften er inde i en positiv udvikling, at købsinteressen er stigende, og at investorer stadig betaler for at komme ind i aktien.

Denne teori er basis for Investtechs analyser.

Værktøjer: For at udøve teknisk analyse er objektive værktøjer en stor fordel. Traditionelt set har investorer og analytikere siddet med tegneværktøjer foran skærme og markeret trender og andre visuelle tekniske indikatorer, som de subjektivt fandt det rigtigt. Ved en sådan måde at arbejde på, er det let at se trender og signaler, når man ubevidst ønsker at se det. Det er let at blive påvirket psykisk af, om man selv sidder i aktien, om man ønsker at købe eller sælge, kortsigtede bevægelser på markedet og nyheder rundt omkring virksomheden.

Ved at have værktøjer, der foretager analysen automatisk, får man altid objektive analyser. Man kan tage stilling til de psykologiske bevægelser, som denne indikerer, set udefra. Ved at opbygge en strategi rundt om handlen baseret på automatiske signaler og indikatorer, vil man ungå at blive farvet af egne opfattelser, også når andre aktører let agerer fejlbarligt, fordi følelsene får indflydelse.

Investtechs analyseværktøjer er blevet udviklet siden 1990’erne. De bygger på etableret teori inden for teknisk analyse og identificerer blandt andet trender, støtte og modstand, volumenudvikling og kursformationer med købs- og salgssignaler helt automatisk.

Det er tunge matematiske og statistiske modeller, der ligger til bund. For at finde den bedste trend på et mellemlangt chart, bliver der for eksempel i princippet først analyseret 80.000 trendmuligheder i chartet. For hver af disse trendkandidater bliver der beregnet et kvalitetstal, score - baseret på for eksempel hvor lang, den er, hvor tæt, den er, hvor mange punkter, der ligger nær støtten ved gulvet af kanalen, og en række andre egenskaber. Den trend, af de 80.000 med højest kvalitetstal, bliver anset for at være den nuværende bedste trend for aktien og tegnet ind i chartet..

Empiri: Der er ingen nytte ved etableret teori og gode værktøjer, hvis ikke teorien stemmer i praksis. I og med at Investtech har systemer for automatisk identifikation af tekniske indikatorer, så som trender og kursformationer, har vi også mulighed for at tjekke, hvad der faktisk historisk er sket efter sådanne signaler.

For de fleste tekniske indikatorer, vi har studeret, har vi fundet historik, der styrker teorien. Vi har imidlertid også fundet resultater, der går stik imod vanlig brug af tekniske indikatorer. På Investtechs hjemmesider kan abonnenter læse om vores forskningsresultater.

I Trendbibelen tager vi hånd om alle aspekter ved trender og ser på, hvordan teorien har fungeret i praksis på Oslo Børs og de andre nordiske børser de seneste 20 år.

Investtechs analysekoncept er dermed omfattende: Vi bygger på etableret teori inden for tekniskanalyse og har værktøjer, som er enkle at bruge til signalidentifikation, stockpicking og analyse af enkeltaktier. I tillæg her til har vi en omfattende forskning inden for, hvordan signalerne har virket over tid - noget vi bruger udstrakt, når vi giver subjektive råd i form af analyser i morgenrapporter, dagens case, modelporteføljer og tradingidéer.

 

Trendbibelen er skrevet af Investtechs forskningschef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bag Trendbibelen består af seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbejdet med forskning inden for adfærdsbaseret finans og teknisk og kvantitativ aktieanalyse siden 1997. Virksomheden har udviklet et analysesystem, der blandt andet identificerer trender, støtte og modstand, formationer og volumenmønstre i aktiekurser, og giver købs- og salgsanbefalinger baseret på dette. Investtech gør udstrakt brug af avancerede matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserede abonnementstjenester.

Mere om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK