Trendbibelen

Forskningsresultater - aktier i stigende og faldende trender på mellemlangt sigt

Aktier, der har ligget i stigende trender, opnår i gennemsnit en tydeligt positiv kursudvikling over de næste 66 dage, og en klart bedre kursudvikling end den gennemsnitlige udvikling i referenceindekset.

Forskningsresultater - aktier i stigende og faldende trender på mellemlangt sigt

Vi har undersøgt, hvordan aktier, der på et tidspunkt har ligget i en stigende eller faldende trend, har udviklet sig de kommende tre måneder. Aktier i stigende trender bliver tilordnet købssignaler, og aktier i faldende trender bliver tilordnet salgssignaler.

Figur 1: Gennemsnitlig kursudvikling 66 dage efter, at aktier lå i henholdsvis stigende trender (blå kurve) og faldende trender (rød kurve) på Investtechs mellemlange tekniske grafer. Bredden på det skraverede område svarer til en standardafvigelse på gennemsnitsestimatoren - jo smallere variationsområde, jo bedre estimat. Gennemsnitlig udvikling til referenceindekset er den sorte kurve. Klik på figurerne for større versioner.

 

Gennemsnitlig afkastning efter 66 dage Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Købssignal, aktie i stigende trend 5,4 % 5,5 % 5,5 % 2,7 % 5,3 %
Salgssignal, aktie i faldende trend -0,1 % 2,0 % -1,7 % 0,5 % 1,3 %
Referenceindeks 3,1 % 4,0 % 3,2 % 2,5 % 3,5 %

Relativ afkastning Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Købssignal, aktie i stigende trend 2,3 %p 1,5 %p 2,3 %p 0,2 %p 1,9 %p
Salgssignal, aktie i faldende -3,2 %p -2,0 %p -4,9 %p -2,0 %p -2,2 %p

%p: procentpoint. Forskel mellem gennemsnitlig afkastning på aktier med signaler og gennemsnitlig kursudvikling i referenceindekset.

Vi iagttager, hvordan aktier, der har ligget i stigende trender, i gennemsnit har haft en klart positiv kursudvikling de næste 66 dage, og en kursudvikling langt bedre end den gennemsnitlige udvikling i referenceindekset. Samtidig har aktier, der har befundet sig i faldende trender, haft en kursudvikling de næste 66 dage, som har været langt svagere end det gennemsnitlige referenceindeks.

Beregningerne er foretaget på baggrund af et stort datasæt over en relativt lang tidsperiode og for fire forskellige lande. Usikkerheden i estimatet, målt ved standardafvigelsen, er relativt lav med statistisk set høje T-værdier. Dermed anses resultaterne for at være robuste til trods for den tidligere nævnte manglende uafhængighed mellem samplene.

Hvis du ønsker at lære endnu mere....

 

Trendbibelen er skrevet af Investtechs forskningschef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bag Trendbibelen består af seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbejdet med forskning inden for adfærdsbaseret finans og teknisk og kvantitativ aktieanalyse siden 1997. Virksomheden har udviklet et analysesystem, der blandt andet identificerer trender, støtte og modstand, formationer og volumenmønstre i aktiekurser, og giver købs- og salgsanbefalinger baseret på dette. Investtech gør udstrakt brug af avancerede matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserede abonnementstjenester.

Mere om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK