Trendbibelen

Forskningsresultater - tidshorisont og signalkraft

Både de kortsigtede og de mellemlange trendsignaler har vist en god portion forudsigelighed. De langsigtede trender er mindre forudsigelige, og man bør derfor lægge vægt på trenderne i Investtechs kortsigtede og mellemlange grafer, når man vil foretage en samlet analyse af en aktie.

Forskningsresultater - tidshorisont og signalkraft

Giver kortsigtede analyser de bedste signaler på kort sigt og langsigtede analyser de bedste signaler på langt sigt? Vi ser her på statistisk afkastning på kort sigt (22 dage), mellemlangt sigt (66 dage) og langt sigt (250 dage), der har fulgt trendsignaler i de kortsigtede, mellemlange og langsigtede charts

Figur 1: Kortsigtede signaler, kursudvikling næste år. Gennemsnitlig kursudvikling for aktier med stigende og faldende trender i Investtechs kortsigtede tekniske grafer.
 

Figur 2: Mellemlange signaler, kursudvikling næste år. Gennemsnitlig kursudvikling for aktier med stigende og faldende trender i Investtechs mellemlange tekniske grafer.
 

Figur 3: Langsigtede signaler, kursudvikling næste år. Gennemsnitlig kursudvikling for aktier med stigende og faldende trender i Investtechs langsigtede tekniske grafer.
 

Signalkraft over tid. Aktier i stigende trende.
Relative tal, gennemsnit for Norden 22 dage - en måned 66 dage - et kvartal 250 dage - et år
Kort sigt 0,8 %p 1,9 %p 3,0 %p
Mellemlangt sigt 0,8 %p 1,8 %p 3,3 %p
Langt sigt 0,4 %p 0,8 %p 0,5 %p

Signalkraft over tid. Aktier i faldende trender.
Relative tal, gennemsnit for Norden 22 dage - en måned 66 dage - et kvartal 250 dage - et år
Kort sigt -0,9 %p -2,2 %p -6,9 %p
Mellemlangt sigt -1,2 %p -2,8 %p -8,8 %p
Langt sigt -0,5 %p -1,2 %p -3,5 %p

%p: procentpoint

Fra graferne og tabellerne herover ser vi, at både de kortsigtede og mellemlange trendsignaler har udvist en god forudsigelighed. Dette gælder specielt på kort og mellemlangt sigt, men også i mindre grad på langt sigt. Aktier i stigende trend på Investtechs kortsigtede og mellemlange grafer har givet en merafkastning på 0,8 procentpoint den kommende måned og 1,8 til 1,9 procentpoint de kommende tre måneder og 3,0 til 3,3 procentpoint det kommende år. Aktier i faldende trend har på Investtechs kortsigtede og mellemlange grafer givet en mindreafkastning på 0,9 til 1,2 procentpoint den kommende måned, 2,2 til 2,8 procentpoint de kommende tre måneder og 6,9 til 8,8 procentpoint det kommende år.

Det er altså sådan, at signaler i de kortsigtede og mellemlange analyser udviser en større forudsigelighed på langt sigt - et år frem i tid - end hvad signalerne i de langsigtede grafer gør. Aktier i langsigtede stigende trender gav en merafkastning på marginale 0,5 procentpoint mod referenceindekset på et års sigt, mens aktier i langsigtede faldende trender gav en mindreafkastning på 3,5 procentpoint. Det er naturligt, at langsigtede signaler giver mindre forudsigelighed på kort sigt, men at de giver klart svagere signaler på langt sigt, er overraskende.

Dette indikerer, at kortsigtede og mellemlange trender, der i Investtechs grafer gerne løber over 20 til 300 dage, er tætte og har lav regressionsafvigelse, der giver den bedste forudsigelighed. De langsigtede trender, der gerne løber over mellem 500 og 1000 dage, giver mindre forudsigelighed.

Når man foretager en samlet analyse af en aktie, med tanke på en investering med tidshorisont én måned til et år, indikeres det dermed, at man bør lægge vægt på trenderne i Investtechs kortsigtede og mellemlange grafer, og at man bør se bort fra trenden i de langsigtede grafer.

Trendbibelen er skrevet af Investtechs forskningschef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bag Trendbibelen består af seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbejdet med forskning inden for adfærdsbaseret finans og teknisk og kvantitativ aktieanalyse siden 1997. Virksomheden har udviklet et analysesystem, der blandt andet identificerer trender, støtte og modstand, formationer og volumenmønstre i aktiekurser, og giver købs- og salgsanbefalinger baseret på dette. Investtech gør udstrakt brug af avancerede matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserede abonnementstjenester.

Mere om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK