Trendbibelen

Forskningsresultater - horisontale trender

Et brud opad på en horisontal trend er blevet efterfulgt af et solidt opsving, der svarer til 4,0 procentpoint mere end den gennemsnitlige udvikling i referenceindekset på tre måneders sigt.

Forskningsresultater - horisontale trender

Figur 1: Brud på horisontale trender. Gennemsnitlig kursudvikling ved aktier med brud op og ned på horisontale trender i Investtechs mellemlange tekniske grafer.Relativ afkastning, brud på horisontale trender Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Brud op 5,1 %p 3,2 %p 4,9 %p 0,4 %p 4,0 %p
Brud ned -2,3 %p -5,5 %p -4,5 %p -4,9 %p -4,1 %p

%p: procentpoint

Datasættet for horisontale trender er mindre end datasættene for de øvrige trendsignaler, vi har set på. Det betyder, at det ikke er så ofte, at sådanne situationer optræder på markedet. Et brud opad på en horisontal trend er imidlertid blevet efterfulgt af et solidt opsving tilsvarende 4,0 procentpoint mere end gennemsnitlig udvikling i referenceindekset på tre måneders sigt. Tilsvarende er brud ned blevet efterfulgt af en mindre afkastning på 4,1 procentpoint. De store kursudslag gør, at resultaterne anses for at være klart signifikante.

Hvis du ønsker at lære mere om horisontale trender eller at se, hvilke aktier på Københavns Fondsbørs, der lige netop nu giver signaler fra horisontal trend...

 

Trendbibelen er skrevet af Investtechs forskningschef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bag Trendbibelen består af seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbejdet med forskning inden for adfærdsbaseret finans og teknisk og kvantitativ aktieanalyse siden 1997. Virksomheden har udviklet et analysesystem, der blandt andet identificerer trender, støtte og modstand, formationer og volumenmønstre i aktiekurser, og giver købs- og salgsanbefalinger baseret på dette. Investtech gør udstrakt brug af avancerede matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserede abonnementstjenester.

Mere om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK