Trendbibelen

Forskningsresultater - likviditet og signalkraft

Stigende trender giver stærkere købssignaler for både store og middel store børsnoterede virksomheder. De allerstærkeste signaler er kommet fra små og mellemstore virksomheder. Både for store og små virksomheder giver salgssignaler fra trend stærke indikationer på en kommende mindreafkastning.

Forskningsresultater - likviditet og signalkraft

Store virksomheder, der gerne har en høj omsætning på børsen, får generelt mere opmærksomhed fra analytikere, investorer og medier end mindre virksomheder. Dette kan betyde, at information rundt omkring de store virksomheder kommer hurtigere ud til dem, der handler aktierne, end i de små virksomheder. Et vigtigt element i teknisk analyse - og særligt i trendanalyse – er, hvordan menneskelig psykologi og handlemåde påvirkes af nyhedsflowet på markedet. Man kan dermed tænke sig, at trendsignaler vil have forskellig signalkraft på store og små virksomheder.

Vi delte virksomhederne ind i to præcis lige store grupper; dem med en gennemsnitlig dagsomsætning under, og dem med en gennemsnitlig dagsomsætning over fem millioner kroner. For Finland brugte vi 0,5 millioner euro som grænse. Vi så på aktier, der lå i stigende og faldende trend på Investtechs mellemlange grafer. Resultaterne vises herunder – med de små virksomheder til venstre og de store virksomheder til højre.

Figur 1: Afkastning for aktier i stigende og faldende trender. Aktier med en gennemsnitlig dagsomsætning under fem millioner kroner til venstre og over fem millioner kroner til højre.
 

Aktier i stigende trender på mellemlangt sigt
Relativ afkastning efter 66 dage Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Små virksomheder 3,1 %p 2,6 %p 2,7 %p 1,1 %p 2,7 %p
Store virksomheder 1,5 %p 0,4 %p 2,0 %p -1,1 %p 0,9 %p

Aktier i faldende trender på mellemlangt sigt
Relativ afkastning efter 66 dage Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Små virksomheder -2,5 %p -2,5 %p -6,3 %p -3,1 %p -3,0 %p
Store virksomheder -4,7 %p -1,1 %p -2,2 %p -0,4 %p -2,5 %p

%p: procentpoint

For de små virksomheder ser vi, at aktier, med købssignal fra stigende trend på Investtechs mellemlange grafer, gav en merafkastning på 2,7 procentpoint imod referenceindekset på 66 dages sigt. De store virksomheder gav en tilsvarende merafkastning på 0,9 procentpoint. Vi finder lignende resultater for trendbrud op og ned og for kortsigtede og langsigtede signaler.

For købssignaler fra trender indikeres det dermed, at de har en stærkere signalkraft for små virksomheder end for store. Sagt med andre ord: Købssignal fra trend er mere pålideligt i forhold til, om aktien har en omsætning under fem millioner kroner per dag, end om den har en omsætning over. Købssignal fra trend er imidlertid en indikation for kommende merafkastning også for store aktier.

Salgssignalerne viser en mere konsistent forudsigelighed for lav- og højlikvide aktier. Små virksomheder med salgssignal fra faldende trend gav en mindreafkastning på 3,0 procentpoint de kommende tre måneder. De store virksomheder gav en tilsvarende mindreafkastning på 2,5 procentpoint.

Salgssignaler synes dermed at have god signalkraft for både de små og store virksomheder. Der er nogle forskelle landene imellem - med størst forudsigelighed for store virksomheder i Norge og små virksomheder i de andre lande.

 

Trendbibelen er skrevet af Investtechs forskningschef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bag Trendbibelen består af seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbejdet med forskning inden for adfærdsbaseret finans og teknisk og kvantitativ aktieanalyse siden 1997. Virksomheden har udviklet et analysesystem, der blandt andet identificerer trender, støtte og modstand, formationer og volumenmønstre i aktiekurser, og giver købs- og salgsanbefalinger baseret på dette. Investtech gør udstrakt brug af avancerede matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserede abonnementstjenester.

Mere om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK