Trendbibelen

Investeringsstrategi baseret på trender

Hold en portefølje på ti aktier. Køb og behold aktier, der ligger i stigende trender. Undgå aktier med ekstreme kurssvingninger og udskift aktier, når porteføljeaktier går ind i faldende trender. Vær forberedt på at det statistisk set vil tage tid at opnå gode resultater.

Investeringsstrategi baseret på trender

Fra studiet af de 350.297 signaler fra trender i aktier på de nordiske børser i perioden 1996 til 2016, har vi følgende anslåede statistisk set signifikante resultater:

 • Aktier i stigende trender eller med brud op fra stigende eller sidelæns trender giver merafkastning mod børs.
 • Aktier med faldende trender eller med brud ned fra faldende eller sidelæns trender giver mindreafkastning mod børs.
 • Aktier med brud ned fra stigende trend giver statistisk set afkastning på linje med børs.
 • Signalerne fra trendkanalerne, identificeret i Investtechs kortsigtede og mellemlange kursdiagrammer, har større forudsigelighed end kanaler på de langsigtede kursdiagrammer.
 • Signalerne har bedre forudsigelighed for aktier med middelhøj likviditet end for aktier med høj likviditet - specielt for købssignalerne.
 • Forudsigeligheden er stærkest de første én til to måneder, men god i rundt regnet et halvt år efter signalerne.

Først opstiller vi nogle generelle kriterier for investeringer i aktiemarkedet, der også tager højde for arten af de statistiske resultater, vi har fundet.

 • Tænk langsigtet og spar kun i aktier, hvis du har en investeringshorisont på fem år eller mere. Der er store svingninger fra år til år og stor risiko for at gå glip af merafkastningen, som aktiemarkedet statistisk set vil give til andre investeringsmuligheder, hvis man tænker kortsigtet.
 • Forsøg ikke at time indgangen i og udgangen af markedet. Vær investeret hele tiden. Investtech har ingen statistik for, hvor godt trendsignaler virker på indekser og markeder - kun på enkeltaktier.
 • Lav en portefølje på syv til 15 aktier. Dette giver en moderat spredning af risiko, samtidig med at man får en skarp portefølje med stor vægt på de allerbedste aktier. Desuden vil et så tilpas lille antal aktier være enkelt at administrere og følge op på fra uge til uge.
 • Formuler en strategi, gerne baseret på dokumenterede statistiske forhold, og lav rutiner for, hvordan strategien skal gennemføres i praksis.
 • Hold dig til strategien, også hvis den de første måneder, eller et til to år, ikke viser lige så gode resultater som forventet. Resultaterne kan svinge meget over tid, og det er først, når man over langt tid er konsekvent med en strategi, at man statistisk set vil kunne nærme sig årlige langsigtede resultater.

En strategi vil skulle tilpasses den enkeltes forudsætninger og ønsker, når det gælder blandt andet risikotolerance, langsigtethed, eksekveringsmulighed via (net)mægler og hyppighed ved handel. Vi tager udgangspunkt i en middelstor privat investor med mellem 0,5 og 5 millioner kroner i markedet, der følger op på sin portefølje på ugentlig basis og selv handler via netmægler i dagtimerne. Man kan da regne med en effektiv kurtage på omkring 0,05 procent, og ved en relativt passiv eksekvering vil handelskurserne kunne ligge nær eller noget bedre end et volumenvejet gennemsnit. Dermed vil handelsfrekvensen kunne være relativt hyppig, uden at det hurtigt går ud over afkastningsmulighederne.

Generelle krav til porteføljeaktier:

 • Universet af aktuelle aktier er børsnoterede nordiske aktier med en gennemsnitlig daglig omsætning sidste måned på mellem én og fem millioner kroner. Man kan kun vælge sit hjemmemarked som univers - hvilket kan være en fordel, da man vil have en større viden omkring nyheder, emissioner, resultatfremlæggelser og andet, der kan påvirke kurserne. Samtidig er det en fordel at have et stort univers for at kunne vælge de allerbedste aktier. Sverige har to til tre gange så mange aktuelle aktier som Norge, der igen har flere end Danmark, mens der er færrest i Finland. Har man Sverige med i universet, vil man være godt dækket ind. Ønsker man kun at investere i Norge, Danmark eller Finland, må man udvide likviditetsgrænserne en smule til for eksempel 0,5 til ti millioner kroner, for at kunne finde et tilstrækkeligt antal kandidater.
  Tal for den gennemsnitlige dagsomsætning findes i tabellen under grafen/anbefalingen på Investtechs analysesider.
 • Aktierne skal have en volatilitet mindre end ekstrem for at undgå risikoen for meget store fald. Information om volatilitetsrisiko står direkte beskrevet under graferne på Investtechs analysesider.
 • Aktierne skal ligge i stigende trend eller vise brud op på stigende eller sidelæns trend på Investtechs mellemlange grafer.
 • Kvantitative ønsker:
  • Aktierne skal vise en neutral eller positiv volumenbalance, da også positiv volumenbalance er et forhold, der statistisk set giver merafkastning.  Læs forskningsrapport om volumenbalance.
  • Aktierne skal vise et positivt eller neutralt momentum, målt ved RSI, da dette statistisk set vil give merafkastning. Ideelt sett bør RSI være over 50, men i hvert fald over 30. Læs forskningsrapport om RSI.
  • Aktierne skal være positive eller neutrale på insiderhandler (kun tilgængelig i Norge og Sverige), da dette indikerer, at de er rimelige på fundamentale forhold.

Køb af åbningsportefølje:

 • Gå alle aktierne i universet igennem - gerne ved brug af Aktieudvælgelsesfunktionen hos Investtech (tilgængelig for Professional- og Institutional-abonnenter). Marker de aktier, der tilfredsstiller de generelle krav - specielt at de ligger i stigende trend eller er brudt op fra stigende eller sidelæns trend - ved at give dem fem point i "Min vurdering".
 • Gå til Mine aktier, hvor oversigten med alle aktierne, du har givet en vurdering, ligger. Tjek chartene på kort og langt sigt og følg op på vurderingen af aktier, der har stigende trender på begge tidshorisonter og/eller tilfredsstiller nogle af de andre kvantitative ønsker – så som positiv volumenbalance eller momentum.
 • Gennemgå aktierne én gang til - nu med tanke på at få en god sektorspredning. Tjek aktierne oppefra og ned, sådan at de øverste tilsammen giver en god sektorspredning. Brug også gerne volatilitets- og likviditetsforhold for at ændre vurdering på aktier.
 • Gentag processen med subjektiv vurdering og tjek øvrige tekniske og porteføljemæssige forhold af indtil du har syv til 15 aktier, der skiller sig ud fra de øvrige.
 • Antag at du ønsker ti aktier. Køb disse og placer cirka en tiendedel af porteføljen i hver aktie.
  • Brug gerne netmægler og manuel justering af limits dagen igennem for at opnå gode indgangskurser.
  • Aktierne skal statistisk set stige omkring 0,08 procent per dag, så det er meget vigtigere at få gode kurser end at komme hurtigt ind.
  • Køb så lille en procentandel af volumet, at du blot påvirker kurserne marginalt. Generelt anbefales det at handle maksimalt 30 procent af volumet.
  • Lad om nødvendigt handlerne vare over flere dage.

Ugentlig kontrol og bytning:

 • Sælg aktier, der er kommet ind i faldende trend på mellemlangt sigt, eller viser brud ned fra sidelæns eller faldende trend.
 • Aktier, der er brudt ned fra stigende trend, giver statistisk set en neutral afkastning. Overvej at sælge disse.
 • Overvej også salg af aktier, hvis kombinationen af momentum, volumenbalance, insiderhandler og andre tekniske eller kvantitative forhold, er klart negative.
 • Find kandidater blandt aktierne i universet, som du ikke ejer. Vurder disse med de samme kriterier som ved køb af åbningsporteføljen. Vælg de allerbedste og køb disse.
 • Sælg kun aktier, når du samtidig køber nye, sådan at du altid er tæt på at være fuldt investeret i markedet. Det anses imidlertid for at være vigtigere at opnå gode intradagkurser, så stress ikke over at skulle købe og sælge helt i takt.

For investorer der vil have muligheden for at tjene på kortsigtede svingninger:

 • Tjek porteføljen for signaler - specielt fra faldende trend - hver dag i stedet for hver uge.
 • Tjek signaler på Investtechs kortsigtede kursdiagrammer i tillæg til de mellemlange.

Opsummering
Lav en portefølje på rundt regnet ti aktier og placer omtrent lige mange penge i hver aktie. Køb og hold aktier, der ligger i stigende trender eller er brudt op fra stigende eller sidelæns trender på mellemlangt sigt. Vælg fortrinsvis aktier med en gennemsnitlig dagsomsætning på mellem én og fem millioner kroner og undgå aktierne med ekstreme kurssvingninger.
Byt til en ny aktie, når en porteføljeaktie går ind i faldende trend, men også hvis den bryder ned gennem gulvet i stigende trend, og der findes gode kandidataktier. Brug Investtechs analyser til at se, om en aktie ligger i stigende, faldende eller sidelæns trend og for at tjekke, når trender brydes.
Vær langsigtet og diciplineret og forberedt på, at det statistisk set vil tage tid at opnå gode resultater.

Trendbibelen er skrevet af Investtechs forskningschef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bag Trendbibelen består af seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbejdet med forskning inden for adfærdsbaseret finans og teknisk og kvantitativ aktieanalyse siden 1997. Virksomheden har udviklet et analysesystem, der blandt andet identificerer trender, støtte og modstand, formationer og volumenmønstre i aktiekurser, og giver købs- og salgsanbefalinger baseret på dette. Investtech gør udstrakt brug af avancerede matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserede abonnementstjenester.

Mere om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK