Trendbibelen

Forskningsresultater- trender på kort og langt sigt

Aktier i stigende trender er fortsat opad og er steget mere end markedet – og det gælder både for trender på kort, mellemlangt og langt sigt. Trender på Investtechs kortsigtede og mellemlange grafer har givet stærkere signaler end trender på de langsigtede grafer.

Forskningsresultater- trender på kort og langt sigt

Figur 1: Kort sigt. Gennemsnitlig kursudvikling ved aktier i stigende og faldende trender på Investtechs kortsigtede tekniske grafer.Figur 2: Langt sigt. Gennemsnitlig kursudvikling ved aktier i stigende og faldende trender på Investtechs langsigtede tekniske grafer.Relativ afkastning, aktier i stigende trender Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Kort sigt 2,4 %p 1,7 %p 1,9 %p 0,9 %p 1,9 %p
Mellemlangt sigt 2,3 %p 1,5 %p 2,3 %p 0,2 %p 1,8 %p
Langt sigt 1,3 %p 0,4 %p 1,7 %p -0,6 %p 0,8 %p

Relativ afkastning, aktier i faldende trender Norge Sverige Danmark Finland Vægtet gennemsnit
Kort sigt -2,7 %p -1,7 %p -3,1 %p -1,8 %p -2,2 %p
Mellemlangt sigt -3,2 %p -2,0 %p -4,9 %p -2,0 %p -2,8 %p
Langt sigt -1,5 %p -0,5 %p -3,0 %p +0,4 %p -1,2 %p

%p: procentpoint

På graferne og tabellerne herover ser vi, at aktier i stigende trender fortsætter opad og stiger mere end markedet for trender på kort, mellemlangt og langt sigt. Opgangen er mest signifikant for de kortsigtede og mellemlange trender, men også for de langsigtede charts er der signifikant positiv samvariation mellem stigende trend og merafkastning tre måneder frem i tid.

Vi ser, at faldende trender giver god indikation på kommende mindreafkastning på kort, mellemlangt og langt sigt. Også her er sammenhængen tydeligst på kort og mellemlangt sigt, men også signifikant på langt sigt.
Hvis du ønsker at vide endnu mere....

 

Trendbibelen er skrevet af Investtechs forskningschef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bag Trendbibelen består af seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbejdet med forskning inden for adfærdsbaseret finans og teknisk og kvantitativ aktieanalyse siden 1997. Virksomheden har udviklet et analysesystem, der blandt andet identificerer trender, støtte og modstand, formationer og volumenmønstre i aktiekurser, og giver købs- og salgsanbefalinger baseret på dette. Investtech gør udstrakt brug af avancerede matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserede abonnementstjenester.

Mere om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK