Trendbibelen

Forskningsresultater - signalkraft over tid

Aktier med købssignaler fra stigende trender har givet allerbedst afkastning de første én til to måneder efter signalerne. Afkastningen er fortsat god - også i forhold til børsens udvikling - i rundt regnet et halvt år efter signalerne.

Forskningsresultater - signalkraft over tid

Hvor længe efter, et signal er udløst, vil signalet være gyldigt? Kommer merafkastningen efter købssignaler fra trender den første uge eller måned, eller vil sådanne aktier også gøre det bedre end børsen et halvt år efter signalerne?

Figur 1: Mellemlange signaler, kursudvikling næste år. Gennemsnitlig kursudvikling for aktier med stigende og faldende trender på Investtechs mellemlange tekniske grafer.
 

Afkastning per dag i forskellige perioder efter signal
Dag -22 -10 -1 0 1 5 10 22 35 50 66 100 150 200 250
Købssignaler   0,16 0,20 0,39 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05
Salgssignaler   -0,22 -0,24 -0,39 -0,05 0,00 -0,01 -0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03
Indeks   0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

Tabellen viser gennemsnitlig afkastning per dag efter signal for aktier, der på dag nul (signaldagen) har ligget i henholdsvis stigende og faldende trender på Investtechs mellemlange tekniske grafer. Tallene er beregnet som vægtet gennemsnit af de fire nordiske børser - vist i graferne herover.

Vi koncentrerer os om stigende trender og købssignalerne. Fra tabellen ser vi, at afkastningen fra dag -1 til dag 0 - altså den første dag, hvor aktien gik ind i en stigende trend* - var på 0,39 procent. Med andre ord var der et stort opsving denne dag set i forhold til gennemsnitlige ændringer for aktien. Dagen efte købssignalet, steg aktierne i gennemsnit 0,06 procent. Frem til 35 dage efter signalet, steg aktierne så med 0,08 procent per dag i gennemsnit. Derefter steg de med 0,07 procent per dag frem til dag 66 - tilsvarende cirka tre måneder - og med 0,06 procent per dag frem til dag 200.

Både graferne og tabellerne viser, at aktierne stiger noget mere per dag de første én til to måneder efter signalerne, men at opsvinget fortsat er godt så længe som et år efter signalerne. I forhold til børsens udvikling, har aktier med købssignaler givet merafkastning mod børs i rundt regnet et halvt år efter signalerne.

Salgssignalerne har givet mindreafkastning mod børs i hele den tolvmånedersperiode, vi har bygget statistikken på. Den daglige mindreafkastning er størst den første måned, men høj helt frem til 200 dage efter signalerne.

Vi har her set på forudsigeligheden over tid - efter signaler fra aktier i stigende trender på mellemlangt sigt. En visuel inspektion af afkastningsgrafer for andre typer signaler og fra chart på andre tidshorisonter viser lignende resultater. En generel konklusion kan dermed være, at signalerne synes at have en god forudsigelighed de første tre til seks måneder.

*Her indgår både den allerførste dag, en aktie gik ind i en stigende trend, men også nye signaler efter 21 dage eller længere, hvis aktien fortsat lå inde i den samme stigende trend. Aktier, der gik ind og ud af trenden, havde brug for mindst 21 dages 'pause', for at der skulle kunne registreres et nyt købssignal for den samme aktie.

 

Trendbibelen er skrevet af Investtechs forskningschef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bag Trendbibelen består af seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbejdet med forskning inden for adfærdsbaseret finans og teknisk og kvantitativ aktieanalyse siden 1997. Virksomheden har udviklet et analysesystem, der blandt andet identificerer trender, støtte og modstand, formationer og volumenmønstre i aktiekurser, og giver købs- og salgsanbefalinger baseret på dette. Investtech gør udstrakt brug af avancerede matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserede abonnementstjenester.

Mere om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK